Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

ANEC

ANEC je organizace zajišťující ne evropské úrovni koordinaci zapojení spotřebitelů do standardizace ( http://www.anec.eu/anec.asp ).

Hlavním cílem Kabinetu pro standardizaci je zviditelňovat a podporovat působení ANEC, odborně se do aktivit na evropské úrovni zapojovat a na základě konsensu hledaného a vytvářeného na národní úrovni, politiky a zaměření ANEC ovlivňovat.

Ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal má čest zastupovat české spotřebitele ve valném shromáždění ANEC (ANEC General Assembly) a je rovněž členem Řídicího výboru ANEC (Steering Committee).

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ