Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Procesy v ISO COPOLCO

V této sekci nabízíme tříděné informace ve vztahu k zapojení spotřebitelů na platformě ISO, včetně plenárních zasedání ISO COPOLCO aj.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ