Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Výrobky pro děti

Návrhy norem a mandátů na normy k diskusi

Aktuálně (červenec - září 2010) zaznamenáváme následující návrhy k diskuzi:

 • EN 716-1/prA1: Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic use – Part 1: Safety requirements/ Dětské postýlky; K návrhu normy ANEC uplutnil jen drobnou formální připomínku.
 • Rezoluce CEN BT C57/2010 ve věci mandátu CEN na bezpečnost uzamykání oken a balkonových dveří (the safety of consumer mounted child-proof locking devices for windows and balcony doors) - Zde , T - 20. července 2010. ANEC velmi usiloval o přijetí úkolu.
 • prEN 747-1 REVIEW ‘Furniture – Bunk beds and high beds/Patrové (palandy) a vysoké postele – Part 1: Safety, strength and durability requirements’; ANEC k návrhu zpracoval připomínky, které jsou otevřeny doplnění do 5. 8. 2010 - Zde .(Neuvádíme připomínky k postupům zkoušení).
 • Návrh nové normy na bezpečnost hraček - EN 71-1 Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties; T k vyjádření byl 10.8.2010. Konečné stanovisko ANEC, na němž jsme spolupracovali, je k dispozici Zde .
 • prEN 71-8:2010 "Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky (apod.), určené pro domácí použití uvnitř i venku" Zde , termín pro připomínky 30.10.2010.
 • prEN 71-2:2010 "Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost" Zde - termín pro připomínky 30.9.2010.
 • CEN TC 252 draft resolution 272 concerning the acceptance of Mandate M/464 (Bathing products – Cluster 1) Zde ; ANEC vyjadřuje opakovaně nesouhlas s normalizací v rozsahu dle projednávaného dokumentu. Je to v zásadě v souladu se stanoviskem Sdružení českých spotřebitelů, zpracovaném na základě analýzy Kabinetu pro standardizaci. V principu považujeme za zbytečnou navrhovanou normalizaci zcela, nicméně pro zjednodušení procesů podporujeme stanovisko ANEC Zde. T- 30.8.2010.
 • CEN TC 136 SC 1/WG 12 - ve věci úkolu Hra pro všechny - Zde ; T- 30.8.2010. ANEC hledá členy podskupiny pro korespondenční zapojení.

Diskuse ve věci okenních rolet

(Leden 2011). Ve věci více popsané níže vydalo Sdružení českých spotřebitelů v lednu 2011 tiskovou zprávu - Zde .

(Říjen 1010) V Evropské komisi a členských státech probíhá diskuze vě věci bezpečnostních požadavků na vnitřní okenní rolety. Ve více zemí došlo bohužel k případům fatálních nehod dětí, které se uškrtily v ovládacím zařízení rolet. Budou proto vyvinuty přísnější bezpečnostní požadavky; budou předmětem revidované normy EN 13120, na což nyní EK připravuje mandát. ANEC k tomu připravil postoj, který považujeme za velmi zásadní. Bez jeho principiálního zohlednění by dle našeho názoru stěží mohla revize splnit očekávání. Dokument přikládáme Zde . Na tomto základě jsme požádali MPO, které zastupuje ČR v příslušných orgánech EK, aby spotřebitelské stanovisko podpořili. Zároveň jsme k určité části argumentace ANEC vyjadřili svůj rezervovaný postoj. Dopis je k dispozici Zde .

Výrobci a hračky

Evropští výrobci formulovali své připomínky k nové směrnici na hračky. Český zkrácený výtah - Zde , originální znění je k dispozici Zde . Postojem výrobců se ve svých analýzách budeme zabývat.

Vozítka pro děti

SČS podporuje v zásadě návrh ANEC Ve věci aktuálního hlasování (květen 2010) k prEN 16029 „Jízda na motorových vozidlech určených pro dopravu osob a nezamýšlených pro použití na veřejných silnicích – Bezpečnostní požadavky – Jednostopá dvoukolová motorová vozidla“. NAše záporné stanovisko je k dispozici Zde .

Knihy pro děti - budou se vyrábět?

V Technické komisi CEN byl zpracován konzultativní materiál výboru (Dokument CEN TC 52/WG 3/TG 4) o Knihách z kartonu pro malé děti. Podle platný zlušebních metod a požadavků jsou tyto výrobky nebezpečné. Podle výrobců ale přísné požadavky kladené na lepenkové knihy a další předměty z lepenky pro děti ve věku do tří let nejsou plně podpořené statistickými údaji o nehodách vyplývajících z udušení malými součástmi z lepenky. Pokud by tento požadavek trval, mohlo by dojít k úplnému zastavení výroby těchto předmětů z lepenky. Informaci přikládáme, včetně krátké verze v češtině Zde.

Nová směrnice, nový mandát pro CEN

Termín pro stanoviska : 10.9.2009

Nová směrnice o bezpečnosti hraček (Toys-LexUriServ.pdf ) nabude po přechodných obdobích postupně účinnosti. Evropská komise vydala všeobecný mandát pro CEN pro přijímání evropských harmonizovaných norem podle požadavků nové směrnice (M/445, N_1337_-_Mandate_M_445.pdf ) analyzoval tento mandát a zpracoval k tomu své stanovisko ( ANEC-CHILD-2009-G-060.pdf ). ANEC, koordinující spolupráci spotřebitelů na evropské úrovni v oblasti standardizace, je názoru, že část mandátu týkající se mechanických vlastností hraček je velmi dobře formulována. Zastává však názor, že část stanovující pro CEN očekávání na normy pro oblast chemických požadavků, není dostatečně pregnantní. ANEC proto doporučuje, aby při nadcházejícím hlasování v CEN národní členové odsouhlasili část mandátu týkající se mechanických aspektů, aby však odložili přijetí mandátu v části chemických vlastností hraček. SČS bude o tomto postoji informovat národní normalizační orgán. Partneři a spotřebitelé se mohou k věci vyjádřit prostřednictvím SČS do výše uvedeného data (spotrebitel@regio.cz).

Jsou čínské hračky nebezpečné?

Termín pro stanoviska : 1.9.2009

Evropské orgány chystají důležitá jednání s Čínou, jejichž součástí je řešení nebezpečnosti čínských hraček a výrobků pro děti, uváděných na vnitřní trh EU. K tomuto účelu byly různé subjekty v členských státech vyzvány, aby podaly své informace a zkušenosti v dané věci. Nejméně ze dvou stran tak bylo v tomto smyslu osloveno i Sdružení českých spotřebitelů. Pokud některý náš partner nebo občan - spotřebitel chce podat svoji zkušenost s použitím nebezpečné hračky dovezené z Číny, může tak učinit naším prostřednictvím. Prosíme, aby nás do výše uvedeného termínu kontaktoval a domluvíme se na způsobu a obsahu takové informace (spotrebitel@regio.cz).

Dopady zavedení směrnice o hračkách

Termín pro stanoviska : 20.9.2009

V současné době probíhá příprava zpracování nového nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Toto nařízení bude implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

ÚNMZ zpracovává hodnocení dopadů této regulace a požádal mj. spotřebitele o stanovisko k následujícím dotazům:

 • 1) Uveďte případné předpokládané náklady (na jeden typ výrobku, jednoho výrobce, apod.), které mohou vzniknout implementací směrnice 2009/48/ES (včetně uvedení počtu výrobků resp. typů výrobků, kterých se údaje týkají). Pokud možno, z daných údajů specifikujte náklady na zajištění splnění chemických požadavků směrnice.
 • 2) Uveďte předpokládané přínosy (nejen finanční), které mohou vzniknout implementací směrnice 2009/48/ES.
 • 3) Uveďte přibližný počet subjektů, kterých se implementace směrnice 2009/48/ES může dotýkat.

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES přikládáme a dále pro informaci hodnocení dopadů z února 2008, zpracované Komisí.

Vaše názory, stanoviska či podklady pro souhrnné stanovisko přivítáme do 20. září 2009 (spotrebitel@regio.cz).

Přílohy: směrnice o bezpečnosti hraček Toys-LexUriServ.pdf ; vyhodnocení dopadů EK ST05938-AD01.EN08.pdf .

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ