Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Pracovní dokumenty Kabinetu

Programy zasedání Programového Výboru

Příští zasedání Programového výboru se koná dne 27.10.2017.           

1. (ustavující) zasedání Výboru: Zde

16. zasedání Výboru: Zde

15. zasedání Výboru: Zde

14. zasedání Výboru: Zde

13. zasedání Výboru: Zde

12. zasedání Výboru: Zde 

11. zasedání Výboru: Zde

10. zasedání Výboru: Zde 

9. zasedání Výboru: Zde

8. zasedání Výboru: Zde

7. zasedání Výboru: Zde

6. zasedání Výboru: Zde

5. zasedání Výboru: Zde

4. zasedání Výboru: Zde

3. zasedání Výboru: Zde

2. zasedání Výboru: Zde

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ