Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Spolupracující experti

Na řešení konkrétních normalizačních úkolů v rámci TNK a dalších se podílí pracovníci Kabinetu, SČS i externí experti, specializovaní na jednotlivé obory a sektory.

Aktualizovaný seznam (2015) zastoupení spotřebitelů v TNK uvádíme Zde. Seznam je nutno brát jako indikativní, zastoupení se průběžně mění. 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ