Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Zdravotní nezávadnost dětské obuvi

Důležitým tématem projekt SČS a Kabinetu v roce 2010 byla podpora používání certifované dětské obuvi, která dává záruky zdravotní nezávadnosti. Na základě studie rozpracované v rámci projektu byla zpracována inofrmace pro ANEC s cílem podpory vytvoření evropské normy - Zde / Zde . Podobné informace byly zpracovány pro Radu kvality ČR.

Projekt také podpořil publikování osvětového letáku - Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ