Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Publicita projektu

Publicita je důležitou součástí každého projektu. Slouží nejenom ke zviditelnění aktuálních výstupů a jejich šíření cílovým skupinám, ale má zásadní význam pro udržitelnost projektových aktivit do budoucna.

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ