Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Další dokumenty k dozoru nad trhem

K dispozici je poměrně obsažný dokument vydaný (2010) v Evropském parlamentu k tématu vztahu obecné bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem. Na překlad se nám nepodařilo zajistit prostředky - je tedy je k dispozici v anglickém jazyku Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ