Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

DALŠÍ ASPEKTY DOZORU

Zde zmiňujeme některé další principy nezačleněné v předcházejících kapitolách, ale důležité z hlediska funkce dozoru.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ