Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

ÚVOD - Bezpečnost nepotravinářských výrobků

Jak je v EU zajištěna regulace uvádění výrobků na trh z hlediska zajišťování jejich bezpečnosti? Zde předkládáme základní informace.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ