Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

REAKTIVNÍ DOZOR NAD TRHEM

Svolání reaktivního dozoru nad trhem závisí na výroku orgánu dozoru nad trhem.

Další podrobnosti jsou uvedeny Zde .

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ