Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

DOZOR NAD TRHEM – FÁZE PLÁNOVÁNÍ

Aspekty zohledňující se při krátkodobém a dlouhodobém plánu a zohledňováním prioritam.

Čtěte zde:

4aKratkodoby-plan.pdf

4bDlouhodoby-plan.pdf

4cStanovovani-priorit.pdf

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ