Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Rapex

Info o RAPEX Zde .

Nabízíme informaci o vztahu mezi systémem RAPEX a aplikací "ochranné doložky" harmonizujících směrnic - Zde.

Nové video o systému RAPEX: Od září 2015 je pro spotřebitele, a nejen pro ně, k dispozici krátké video připravené s cílem zvýšit povědomí o systému rychlého varování pro nepotravinářské nebezpečné výrobky (RAPEX). RAPEX je síť pro šíření informací o nebezpečných výrobcích zjištěných na trhu. Seznam těchto výrobků je zveřejněn každý týden na internetových stránkách Komise. Nové video povzbuzuje spotřebitele ke sledování týdenních zpráv, čímž mohou zvýšit svou informovanost o tom, zda produkty, které nakupuje, jsou bezpečné. Hospodářské subjekty systém upozorňuje na rizika výskytu nebezpečných výrobků. Video je k dispozici ve 23 jazycích EU a je možné jej sledovat na internetových stránkách Zde.

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ