Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

DŮLEŽITÉ SUBJEKTY SE VZTAHEM K METROLOGII

Několik orgánů České republiky, včetně ministerstva průmyslu a obchodu, vytváří legislativu, schvaluje etalony nebo např. opravuje měřidla. Jejich výčet s charakteristikami naleznete Zde

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ