Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

NÁRODNÍ METROLOGICKÝ SYSTÉM ČR

Národní metrologický systém České republiky je organizace srovnatelná se systémy Evropské Unie, má však svá specifika, o kterých se můžete dočíst v tomto souhrnu Zde .

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ