Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

ORGANIZACE METROLOGIE V EU

EURAMET, AKREDITACE- EA a Legální Metrologie- WELMEC, to jsou organizace sjednocující pravidla metrologie v EU. Přečtěte si o nich více a zjistěte jakou mají v metrologii funkci.

  • EURAMET Zde
  • AKREDITACE- EA Zde
  • Legálmí metrologie- WELMEC Zde

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ