Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Úvod do posuzování shody

V této sekci nabízíme komplexní informaci o posuzování shody a joho důležitosti pro konečného spotřebitele. Sekce byla vybudována s podporou Národní politiky kvality.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ