Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Technická dokumentace

Technická dokumentace musí být uchovávána po dobu nejméně deseti let od posledního data výroby výrobku, nestanoví-li výslovně směrnice jinou dobu. Další kritéria technické dokumentace naleznete zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ