Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

a) Politiky, koncepce obecně

Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů na počátku roku 2017 zpracovaly a s partnery projednaly novou KONCEPCI PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ DO TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017–2021. Komunikujeme ji jako KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ... nejen slovy! Vystavena je Zde

Důležité jsou strategické dokumenty, které se objevily na přelomu let 2015 a 2016 a které mohou ovlivnit funkci vnitřního trhu na příští roky.  

Za prvé se jedná o analýzu Consumer Protection – Straight Ahead - Zde. Dokument připravily služby Evropského parlamentu s cílem zpracovat přehled spotřebitelských politik, včetně pravomocí EU či definování pojmu spotřebitele.  

V říjnu 2015 vydala EK další za svých dokumentů k podpoře rozvoje vnitřního trhu - Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business. Výstup zapojení spotřebitelů: Sdružení českých spotřebitelů spolupracovalo na stanovisku ANEC Zde. K tématu více Zde.

Pro vývoj evropské normalizace je zásadní vytvoření legislativního i strategického rámce (schváleno 2011 a 2012). K věci podrobněji informujeme Zde.

Pro globální normalizační procesy má význam strategie ISO přijatá pro roky 2016-20. V a.j. je k dispozici Zde, české znění Zde - Zde. ÚNMZ zajistil grafické zpracování překladu dle originálu ISO - je k dispozici Zde

K práci SČS a Kabinetu v ISO COPOLCO více Zde, kde rozvíjíme i další kroky k naplnění Strategie ISO.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ