Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

b) Zapojení spotřebitelů do normalizace - plánování

Proces zapojení spotřebitelů je – a musí být - na jedné straně velmi flexibilní, neboť normalizační život přináší mnoho nahodilých situací a doznává nenadálého vývoje. V principu jsou ovšem regulace i normalizace velmi organizované činnosti a probíhají na základě i dlouhodobých plánů. I zapojení spotřebitelů proto vyžaduje plánování. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci mají k tomu vytvořen střednědobý plán priorit (národní program pro zapojení do technické normalizace), nyní aktuálně na r. 2016 a následující - Zde. Pro "zajímavost" ponecháváme vystaven program na r. 2015-16 (Zde).

K tomu přistupují různé další programy našich partnerů, ke kterým přihlížíme i při sestavování našich plánů - viz výše. Platí to zejména pro ANEC - k tomu více Zde, či pro ISO COPOLCO (Zde). 

V roce 2017 přijaly evropské orgány Akční plán na strukturální řešení ke snížení portfolia necitovaných harmonizovaných norem (ACTION PLAN Structural solutions to decrease the stock of non-cited harmonised standards). Normy, na něž odkazy neexistují v Úředním věstníku EU, se týkají zejména oborů a sektorů zdravotnických prostředků, stavebnictví, železniční přepravy ale i EMC a dalších. Akční plán je vystaven Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ