Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

a) Právní rámec k obecné bezpečnosti výrobků

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci jsou zapojeny do připomínkového procesu vývoje nových evropských předpisů které mají významně upravit a doplnit dosavadní právní rámec pro bezpečnost výrobků a dozor nad trhem. Na těchto stránkách budeme o tomto procesu informovat. Bohužel je aktuální vývoj na nových předpisech pozastaven a Komise nemá mandát pokračovat v jednáních s Evropským parlamentem. Vývoj se "zmrazil" na nesouladu k označování výrobků původem. (Červen 2016)

.

Konkrétní informace k regulaci v EU Zde, v ČR Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ