Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

b) Normy pro bezpečnost výrobků, zapojení spotřebitelů

 

Na evropské úrovni (CEN, CENELEC) i na úrovni mezinárodní (ISO, IEC) existuje povícero norem, pokynů a jiných normativních dokumentů, které upravují tvorbu norem z hlediska bezpečnosti výrobků, bezpečnost výrobků samých na trhu a postupy zainteresovaných stran (výroba, obchod aj.) k zajištění bezpečnosti výrobků.

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci jsou zapojeny do procesů jejich tvorby, revizí i do různých forem podpory jejich širokého využívání.

Vývoj v roce 2016 (zpracováno s podporou projektu FP švýcarsko-české spolupráce) - Zde.

Vývoj v roce 2015 (zpracováno s podporou projektu FP švýcarsko-české spolupráce) - Zde.

Vývoj v roce 2014 (zpracováno s podporou projektu FP švýcarsko-české spolupráce) - Zde.

 

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ