Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

d) Vymáhání a dozor nad trhem

Bezpečnost evropských spotřebitelů je hlavním posláním Evropského systému včasného varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX - další informace k systému RAPEX nabízíme Zde).

Systém RAPEX zajistí, aby informace o nebezpečném výrobku byla rychle rozšířena mezi všemi evropskými orgány dozoru nad trhem, a proto mohou být okamžitě přijata ochranná opatření v těch zemích, kde se takové výrobky nacházejí.

Od svého zavedení brzy po počátku tisíciletí neustále roste počet oznámení šířených RAPEX, jakož i spolupráce a výměna informací mezi vnitrostátními orgány a Evropskou komisí. To přispělo ke zvýšení úrovně bezpečnosti pro evropské spotřebitele.

Nové video o systému RAPEX: Od září 2015 je pro spotřebitele, a nejen pro ně, k dispozici krátké video připravené s cílem zvýšit povědomí o systému rychlého varování pro nepotravinářské nebezpečné výrobky (RAPEX). Nové video povzbuzuje spotřebitele ke sledování týdenních zpráv, čímž mohou zvýšit svou informovanost o tom, zda produkty, které nakupuje, jsou bezpečné. Hospodářské subjekty systém upozorňuje na rizika výskytu nebezpečných výrobků. Video je k dispozici ve 23 jazycích EU a je možné jej sledovat na internetových stránkách Zde. Další informace k systému RAPEX nabízíme Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ