Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

c) Technické požadavky na domácí spotřebiče

Technické požadavky na domácí spotřebiče vyžadují rozsáhlých expertních kapacit zástupců spotřebitelů v normalizačních procesech.

Přikládáme zprávy experta SČS za roky 2016 a 2015, které rozsah prací potvrzují a dokládají -Zde, resp.  Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ