Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

b) Potraviny v sektorech, zapojení spotřebitelů 

Konkrétní inforamce naleznete v podsekcích na této stránce.

Zde uvádíme aktuální informaci k působení experta SČS v TNK pro potraviny – do pololetí 2016 byly projednávány následující návrhy norem:

  • ČSN EN ISO 8968-4 Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda).
  • ČSN EN ISO 5495 Senzorická analýza 
  • ČSN EN ISO 12966-4 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie
  • ČSN 57 0146-3 Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv. Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek. Norma je velmi často zpochybňována ze strany provozovatelů potravinářských podniků, že není v souladu s normami používanými v zahraničí (výrazně delší čas odkapu - obvykle 2 minuty, zde 15 minut). Revizi by mohl provést Qualiment. 
  • ČSN 56 0578 Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny. V této oblasti jsou nové poznatky, o které je nutno normu doplnit. Revizi by mohl provést Qualiment. 
  • návrh ČSN 56 0290-7 Metody zkoušení zmrazených výrobků – Část 7: Měření teplot.

 

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ