Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka
Maso

Vyšla nová vyhláška MZe 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich; nově upravené pojetí rozlišení – masa, polotovaru a masných výrobků; SČS se na vyhlášce průběžně podílelo svými připomínkami.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ