Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

39 Obaly a balení

Obaly a balení jsou významným předmětem standardizačních i regulačních aktivit . Nemohou proto být mimo zorné pole aktivit Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci ...

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ