Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

a) Cestovní kanceláře

Bez aktuálního vývoje. 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ