Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

b) Ochrana osobních dat

Existuje řada principů, které musí operátoři, ale i uživatelé e-služeb dodržovat, aby byla zajištěna ochrana soukromí a osobních dat každého jednotlivce.

Nabízíme přehled sedmi principů, který tyto zásady stručně sumarizuje - Zde.

 

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ