Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Aktuální situace

Činnost Kabinetu pro standardizaci je zajišťována bez dotací ze státního rozpočtu. 

Činnost je nyní přiměřeně stabilizována a Kabinet může pracovat alespoň s jednou pracovní sílou na plný úvazek, byť to zdaleka to nenaplňuje ambice Kabinetu a jeho zakladatele - Sdružení českých spotřebitelů - SČS. Průběžně je doplňováno a udržováno zázemí externích expertů a našich zástupců v technických normalizačních komisích při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a v dalších pracovních platformách, na národní i na evropské úrovni.

ÚNMZ pověřuje každoročně Kabinet koordinací zapojení spotřebitelů pro ISO COPOLCO. 

Pozitivní je skutečnost, že se v letech 2013 - 16 podařilo dvakrát zajistit podporu zapojení spotřebitelů do technické normalizace od Švýcarské vlády a navázat tak na projekty podpořené norskou vládou před několika lety. K tomu podáváme informace ve zvláštní sekci Zde.

Doporučujeme pozornosti Výroční zprávy Kabinetu pro standardizaci, které poskytují aktuální informace (Zde).

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ