Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Plenární zasedání ISO COPOLCO se koná každoročně v zemi, jejíž národní normalizační orgán, obvykle se silnou záštitou státu, nabídne pozvání a toto je členy odsouhlaseno. Jedná se o vrchol ročního úsilí členů, na kterém jsou bilancována splnění úkolů a přijímána další rozhodnutí. Dvoudenní plenární zasedání je provázeno dalšími akcemi, zejména diskuzním workshopem na vybrané, dohodnuté téma, zasedáním pracovních skupin aj. ÚNMZ jako národní člen ISO COPOLCO svoji účast z úsporných důvodů již více let nezajišťoval; Sdružení českých spotřebitelů (SČS) jako smluvní koordinátor pro zapojení spotřebitelů v ČR tak zajišťuje přípravu podkladů pro případná korespondenční řešení a komunikaci a pro vlastní účast a národní reprezentaci, pokud je lokalita dostupná a finančně únosná.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2018

V roce 2018 (květen) se zasedání koná v Indonézii na Bali. Lokalita opět neumožnila účast zástupce spotřebitelů. Ohledně obsahu a zaměření odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program souběžných akcí v průběhu celého týdne Zde a na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí - Zde (Téma: Ochrana spotřebitele v digitální ekonomii).

Zástupce spotřebitelů - KaStan zpracoval rešerži projednávaných pracovních dokumentů (z důvodů technických omezení pro svůj rozsah nelze umístit složku dolumentů na tuto stránku) - Zde .

(Výstupy z plenárního zasedání budou zde umístěny po jejich zveřejnění.)

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2017

V roce 2017 - květen - se zasedání konalo v Malajsii, v Kuala Lumpur. Lokalita neumožnila účast ani oficiálního zástupce ÚNMZ ani účast zástupce spotřebitelů. Odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program souběžných akcí v průběhu celého týdne Zde a na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí -Zde (Téma: Silniční bezpečnost).

Zástupce spotřebitelů - KaStan zpracoval rešerži pracovních dokumentů Zde (pro svůj rozsah nelze umístit složku dolumentů na tuto stránku), s doporučeními pro ÚNMZ (Zde) včetně dopisu pro sekretariát.

Z výstupů plenárního zasedání vystavujeme: Usnesení - Zde a neoficiální zápis - Zde. Připojujeme závěry ze zasedání General Assembly Zde, které zvolilo předsedou ISO COPOLCO na příští dva roky p. G. Zucala z Argentiny, jemuž Sdružení českých spotřebitelů / Kabinet pro standardizaci hledali u ÚNMZ podporu. P. Zucal má české předky a je úžasným milovníkem české klasické hudby.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2016

V roce 2016 se zasedání konalo opět v Ženevě, v sídle ústředí ISO i ISO COPOLCO (17. června). ÚNMZ vyslalo delegaci se svým zastoupením a členem delegace za spotřebitele byl zástupce SČS. Odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí - Zde (Téma: Global services – ISO Standards as solutions). Zástupce spotřebitelů se kromě vlastního plenárního zasedání zúčastnil některých jednání pracovních skupin. Jako subjekt, který pro národního člena ISO COPOLCO koordinuje zastoupení spotřebitelů jsme připravili informaci o vybraných projednávaných tématech s doporučeními - Zde. Zápis z plenárního zasedání vystavujeme Zde, souhrn opatření Zde.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2015

V roce 2015 se zasedání konalo v Ženevě, sídle ústředí ISO i ISO COPOLCO (květen). ÚNMZ vyslalo po více letech i svého pracovníka, členem delegace za spotřebitele byl zástupce SČS. Odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí - Zde (Téma: The connected consumer in 2020: empowerment through standards). Zástupce spotřebitelů se dále zúčastnil zasedání pracovních skupin. Jako subjekt, který pro národního člena ISO COPOLCO koordinuje zastoupení spotřebitelů jsme připravili informaci o vybraných projednávaných tématech s doporučeními - Zde. Zápis z plenárního zasedání je k dispozici Zde

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2014

V roce 2014 se Plenární zasedání (PZ) konalo v Miláně (květen 2014).  SČS zajistilo reprezentaci za ČR. Byla provedena příprava podkladů na PZ i na doprovodné akce, kde toho bylo třeba, tedy zejména na pracovní skupinu pro zapojení spotřebitelů. Program PZ a dalších akcí nabízíme Zde. Program workshopu byl tentokrát zaměřen na vztah poskytovatele služby a konečného spotřebitele. Neoficiální zápis ze zasedání je k dispozici Zde. Přehled usnesení z PS přinášíme Zde

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2013

V roce 2013 se Plenární zasedání (PZ) konalo na Maltě (květen 2013). SČS zajistilo reprezentaci za ČR. Byla provedena příprava podkladů na PZ i na doprovodné akce, kde toho bylo třeba, tedy zejména na pracovní skupinu pro zapojení spotřebitelů. Program PZ nabízíme Zde a program workshopu, který byl tentokrát zaměřen na normy v potravinářství, zejména s ohledem na inovace - Zde.

Neoficiální zápis ze zasedání je k dispozici Zde. Přehled usnesení z PS přinášíme Zde. (Poslední aktualizace - říjen 2013).

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2012

V roce 2012 se konalo Plenární zasedání (PZ) na Fidži. Sdružení českých spotřebitelů po důkladném zvážení s ohledem na své omezené zdroje, logistické podmínky a další souvislosti se rozhodlo, že nebude v daném roce svoji účast zajišťovat. Přípravu PZ a průvodních akcí SČS důsledně sledovalo a podle potřeby korespondovalo se sekretariátem ISO COPOLCO, zejména s ohledem na své členství v PS pro zastoupení spotřebitelů v normalizaci. Neoficiální zápis ze zasedání je k dispozici Zde. Přehled usnesení z PS přinášíme Zde.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2011

Plenární zasedání v roce 2011 organizoval britský národní organizační orgán, BSI. Součástí programu byl workshop, který vždy plenárnímu zasedání těsně předchází. Jeho téma byl - Domov zítřka - stavby dle norem (Homes for tomorrow – Building through standards) - Zde. Zahrnuje i téma Bydlení pro všechny, které odpovídá prioritám Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardiizaci. Protože Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podpořil Sdružení českých spotřebitelů v roce 2011 opět financováním úkolu na koordinaci spotřebitelů pro oblast ISO COPOLCO, mohlo SČS věnovat kapacity na analýzu projektových materiálů pro účastníka zasedání. Tento podklad je k dispozici Zde. Agenda zasedání je k dispozici Zde. Českou republiku na plenárním zasedání v Londýně zastupoval předseda SČS L. Dupal. Vlastní pracovní zápis z plenárního zasedání a přidružených akcí přikládáme Zde. Konečný oficiální zápis je k dispozici Zde.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2010

Plenární zasedání ISO COPOLCO se v roce 2010 koná na Bali, 25.-28.5. na Bali v Indonésii. Program zasedání je Zde.

Za ČR nebude zajištěna účast. Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů však analyzují přípravné dokumenty a podklady. Informace následují (v závorkách bod programu):

Zpráva předsedy a sekretariátu (2); Zpráva PS o ochraně spotřebitele na globálním trhu (6); Zpráva PS o zapojení spotřebitelů do standardizace (7); Zpráva PS o bezpečnosti výrobků (8); Workshop při příležitosti plenárního zasedání (9); Revize pokynů ISO/IEC (10); Ověřování etického obchodu (11); Priority (12); Zpráva skupiny pro vzdělávání (13); Rozvojové země -tento bod agendy neanalyzován; Zpráva z jiných výborů a orgánů ISO/IEC (15); Zpráva z OECD (16.2); Situace v asijsko - pacifické oblasti (17.2).

V informacích, které jsou struč Zde nými výtahy originálních dokumentů, jsou - kde je to případné - rovněž principy postoje či stanoviska za spotřebitele ČR. Budou postoupeny členu ČR v ISO COPOLCO (ÚNMZ). Originální dokumenty zde nevystavujeme z technických důvodů, jsou k dispoozici v sekretariátu Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. (normy@regio.cz). Zápis rovněž není možné pro velký rozsah vložit na web. Na vyžádání ho poskytneme (v aj). Důležitým výstupem workshopu je rozhodnutí o zapojení se do standardizace služeb finančního trhu - informace je k dispozici Zde.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2009

Program Plenárního zasedání ISO COPOLCO, Dilí – Indie, 25.-29.5.2009 - Agenda_item_2_-_Adoption_of_the_agenda.pdf . V ústředí SČS máme k dispozici kompletní soubor prezentací. Pro velký objem ho nelze umístit na stránky - kontaktujte nás.

Zápis z účasti českého delegáta na Plenárním zasedání ISO COPOLCO, Dilí – Indie, 25.-29.5.2009 - Zprava_Dili.pdf . Zápis (neoficiální) ze zasedání - zde 31st_Plenary-Unconfirmed.pdf .

Materiály z Plenárního zasedání ISO COPOLCO, Dilí - Indie, 25.-29.5.2009 - nelze pro velký rozsah přiložit; poskytneme ma vyžádání (viz též informace Priprava-Plenary-session.pdf ); přijatá usnesení - Resol_31st_meeting,_27-28_May_09.pdf .

Podklad o účasti spotřebitelů ve standardizaci, připravený SČS pro ÚNMZ (člena za ČR v ISO COPOLCO) - pro dotazník ISO COPOLCO - PodklDotaznik_particip_2009.pdf .