Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Plenární zasedání ISO COPOLCO se koná každoročně v zemi, jejíž národní normalizační orgán, obvykle se silnou záštitou státu, nabídne pozvání a toto je členy odsouhlaseno. Jedná se o vrchol ročního úsilí členů, na kterém jsou bilancována splnění úkolů a přijímána další rozhodnutí. Dvoudenní plenární zasedání je provázeno dalšími akcemi, zejména diskuzním workshopem na vybrané, dohodnuté téma, zasedáním pracovních skupin aj. ÚNMZ jako národní člen ISO COPOLCO svoji účast z úsporných důvodů již více let nezajišťoval; Sdružení českých spotřebitelů (SČS) jako smluvní koordinátor pro zapojení spotřebitelů v ČR tak zajišťuje přípravu podkladů pro případná korespondenční řešení a komunikaci a pro vlastní účast a národní reprezentaci, pokud je lokalita dostupná a finančně únosná.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2020

Z důvodu pandemické situace se plenární zasedání (Čína) nekonalo.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2019

V roce 2019 (květen) se zasedání konl v Zimbawe. Z důvodu nepřehledné situace v zemi konání plenárního zasedání ISO COPOLCO (Zimbabwe) a souvisejícím doporučením MZV ČR, nevyslalo ÚNMZ/ČAS na zasedání svého zástupce. Sdružení českých spotřebitelů/Kabinet pro standardizaci, v minulosti vícekrát vyslalo svého zástupce po dohodě a registraci ÚNMZ; letos jsme na takovou možnost nereflektovali mimo výše uvedeného i z rozpočtových důvodů. Program zasedání a rešerže předkládaných dokumentů je vystaven Zde. V návaznosti na proběhlé zasedání zveřejňujeme přijatá usnesení Zde a zápis Zde.

Informaci - závěry z pořádaného Workshopu TOWARDS INCLUSIVE COMMERCE – WHAT CAN STANDARDS DO? připojujeme Zde

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2018

V roce 2018 (květen) se zasedání konalo v Indonézii na Bali. Lokalita opět neumožnila účast zástupce spotřebitelů, ani národního normalizačního orgánu. Ohledně obsahu a zaměření odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program souběžných akcí v průběhu celého týdne Zde a na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí - Zde (Téma: Ochrana spotřebitele v digitální ekonomii).

Zástupce spotřebitelů - KaStan zpracoval rešerži projednávaných pracovních dokumentů (z důvodů technických omezení pro svůj rozsah nelze umístit složku dolumentů na tuto stránku) - Zde.

Výstupy z plenárního zasedání: Usnesení - Zde.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2017

V roce 2017 - květen - se zasedání konalo v Malajsii, v Kuala Lumpur. Lokalita neumožnila účast ani oficiálního zástupce ÚNMZ ani účast zástupce spotřebitelů. Odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program souběžných akcí v průběhu celého týdne Zde a na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí -Zde (Téma: Silniční bezpečnost).

Zástupce spotřebitelů - KaStan zpracoval rešerži pracovních dokumentů Zde (pro svůj rozsah nelze umístit složku dolumentů na tuto stránku), s doporučeními pro ÚNMZ (Zde) včetně dopisu pro sekretariát.

Z výstupů plenárního zasedání vystavujeme: Usnesení - Zde. Připojujeme závěry ze zasedání General Assembly Zde, které zvolilo předsedou ISO COPOLCO na příští dva roky p. G. Zucala z Argentiny, jemuž Sdružení českých spotřebitelů / Kabinet pro standardizaci hledali u ÚNMZ podporu. P. Zucal má české předky a je úžasným milovníkem české klasické hudby.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2016

V roce 2016 se zasedání konalo v Ženevě, v sídle ústředí ISO i ISO COPOLCO (17. června). ÚNMZ vyslalo delegaci se svým zastoupením a členem delegace za spotřebitele byl zástupce SČS. Odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí - Zde (Téma: Global services – ISO Standards as solutions). Zástupce spotřebitelů se kromě vlastního plenárního zasedání zúčastnil některých jednání pracovních skupin. Jako subjekt, který pro národního člena ISO COPOLCO koordinuje zastoupení spotřebitelů jsme připravili informaci o vybraných projednávaných tématech s doporučeními - Zde. Souhrn opatření Zde.

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2015

V roce 2015 se zasedání konalo v Ženevě, sídle ústředí ISO i ISO COPOLCO (květen). ÚNMZ vyslalo po více letech i svého pracovníka, členem delegace za spotřebitele byl zástupce SČS. Odkazujeme na agendu vlastního zasedání - Zde, a dále na program workshopu jako jedné ze souběžných akcí - Zde (Téma: The connected consumer in 2020: empowerment through standards). Zástupce spotřebitelů se dále zúčastnil zasedání pracovních skupin. Jako subjekt, který pro národního člena ISO COPOLCO koordinuje zastoupení spotřebitelů jsme připravili informaci o vybraných projednávaných tématech s doporučeními - Zde.  

Plenární zasedání ISO COPOLCO 2014

V roce 2014 se Plenární zasedání (PZ) konalo v Miláně (květen 2014).  SČS zajistilo reprezentaci za ČR. Byla provedena příprava podkladů na PZ i na doprovodné akce, kde toho bylo třeba, tedy zejména na pracovní skupinu pro zapojení spotřebitelů. Program PZ a dalších akcí nabízíme Zde. Program workshopu byl tentokrát zaměřen na vztah poskytovatele služby a konečného spotřebitele. Přehled usnesení z PS přinášíme Zde