Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty k podpoře spotřebitelů ve standardizaci 2019

ČAS

Každoročně podporovaným úkolem pro KaStan/SČS dříve z rozpočtu ÚNMZ, nyní ČAS, je koordinace spotřebitelů národního člena ISO COPOLCO (ÚNMZ) zastupování zájmů českých spotřebitelů v ISO COPOLCO. Podrobné informace k tomu Zde

Dalšími úkoly, jejichž řešení bylo provedeno na objednávku ČASu, byly následující:

  • zpracování podkladu pro leták ke zviditelnění normy ČSN ISO 17069 Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání;
  • překlady brožurek ISO zaměřených na propagaci činností této mezinárodní normalizační organizace (témata Začínáme v ISO, Zemědělství, Potraviny, Změny klimatu, Voda);
  • Překlad Pokynu CEN-CENELEC 6 - Pokyn k zohlednění přístupnosti v normách.

Žádný z výstupů nezveřejňujeme, neboť nejsme jejich vlastníky. Právo zveřejnění náleží pouze objednavateli, ČAS.

MPO

V rámci projektu dotovaného  MPO bylo možno dílčím způsobem hradit účast na zahraničních cestách (zejména Belgie, Brusel) na zasedání řídicích orgánů ANEC a pracovních skupin ANEC.