Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

ÚVOD - Bezpečnost nepotravinářských výrobků

Jak je v EU zajištěna regulace uvádění výrobků na trh z hlediska zajišťování jejich bezpečnosti? Zde předkládáme základní informace.