Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

DOZOR NAD TRHEM – FÁZE PLÁNOVÁNÍ

Aspekty zohledňující se při krátkodobém a dlouhodobém plánu a zohledňováním prioritám.

Čtěte zde:

4aKratkodoby-plan.pdf

4bDlouhodoby-plan.pdf

4cStanovovani-priorit.pdf