Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

DOPAD A VLIV MĚŘENÍ

Metrologie má dopad na každého člověka, který ho méně či více pociťuje. Mnohem prokazatelnější důsledky např. na přírodu jsou patrné nesprávným dávkováním hnojiv nebo na ekonomiku jedné strany díky nesprávné kalibraci

plynového chromatografu na zemní plyn druhou stranou. Konkrétní příklady vlivu měření ve vztahu k člověku naleznete Zde .