Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

DŮLEŽITÉ SUBJEKTY SE VZTAHEM K METROLOGII

Několik orgánů České republiky, včetně ministerstva průmyslu a obchodu, vytváří legislativu, schvaluje etalony nebo např. opravuje měřidla. Jejich výčet s charakteristikami naleznete Zde