Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Úvod do metrologie

Metrologie je věda zabývající se měřením. Plní tři hlavní úkoly:

  • Definuje mezinárodně uznávané jednotky jako je např. metr
  • Používání jednotek pomocí vědeckých metod, například realizace metru s využitím laserových paprsků.
  • Vytváření řetězců návaznosti a to cestou stanovení a dokumentování hodnoty a přesnosti měření a přenosu těchto dat, např. dokumentovaný vztah mezi mikrometrickým šroubem v provozu přesného strojírenství a primární laboratoří metrologie optické délky.

Informace pro tuto sekci byly čerpány z knižní publikace Metrologie v kostce a z jiných zdrojů. Celou publikaci můžete nalézt na stránkách Českého metrologického institutu www.cmi.cz Zde