Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Plánování

Pravidla pro plánování

Normalizační úkoly tvorby norem, zařazované do plánu technické normalizace (TN) jsou především zaměřeny na zajištění bezpečnosti a kvality produktů, ochranu životního prostředí a zdraví, kompatibilitu technických řešení a vytvoření podmínek pro konkurenceschopnost firem a usnadňování jejich přístupu na evropský a světový trh.

ÚNMZ jako národní normalizační orgán vypracoval pokyny pro plánování TN, viz Zde; na upřesněné pokyny pro aktuální rok odkazujeme Zde.

ÚNMZ dále jako národní normalizační orgán předkládá podle § 6 zákona č. 22/1997 Sb., k projednání seznam českých technických norem (ČSN) navrhovaných ke zrušení pro jejich technickou zastaralost, neaktuálnost nebo z jiných důvodů. Každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od zveřejnění tohoto oznámení ve Věstníku ÚNMZ. 

Ke konzultaci témat související s technickým normami se na nás můžete obrátit prostředníctvím těchto stránek v sekci Dotazy a podněty Zde.

Plány a dokumenty

Plány TN, jejich změny a dodatky a návrhy na zrušení ČSN jsou zveřejňovány ve Věstníku ÚNMZ - zde. Uvádíme ještě odkaz na souhrnné informace ÚNMZ po čtvrtletích: Zde .

Realizace zapojení spotřebitelů do normalizace, sekce plánování - Zde.