Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Technická dokumentace

Technická dokumentace musí být uchovávána po dobu nejméně deseti let od posledního data výroby výrobku, nestanoví-li výslovně směrnice jinou dobu. Další kritéria technické dokumentace naleznete zde.