Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

b) Zapojení spotřebitelů do normalizace - plánování

Proces zapojení spotřebitelů je – a musí být - na jedné straně velmi flexibilní, neboť normalizační život přináší mnoho nahodilých situací a doznává nenadálého vývoje. V principu jsou ovšem regulace i normalizace velmi organizované činnosti a probíhají na základě i dlouhodobých plánů. I zapojení spotřebitelů proto vyžaduje plánování. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci mají k tomu vytvořen střednědobý plán priorit (národní program pro zapojení do technické normalizace), nyní aktuálně na r. 2016 a následující - Zde. Pro "zajímavost" ponecháváme vystaven program na r. 2015-16 (Zde).

K tomu přistupují různé další programy našich partnerů, ke kterým přihlížíme i při sestavování našich plánů - viz výše. Platí to zejména pro ANEC - k tomu více Zde, či pro ISO COPOLCO (Zde). 

Práce evropských spotřebitelů se odvíjí od plánů Evropské komise na normalizaci na každý rok. Plán EK na rok 2018 vystavujeme Zde/přílohu Zde (v angl. verzi Zde/Zde). Plán EK pro standardizaci pro rok 2017 necháváme vystavený - Zde (v angl. Zde).

Roční program CEN/CLC pro rok 2018 je vystaven Zde; program pro rok 2017 ponecháváme Zde; program ETSI pro roky 2017-18 nabízíme Zde, plán pro roky 2016-17  je vystaven Zde.

Na koncepční dokumenty k evropské normalizaci odkazujeme na naše stránky Zde.

V roce 2017 přijaly evropské orgány Akční plán na strukturální řešení ke snížení portfolia necitovaných harmonizovaných norem (ACTION PLAN Structural solutions to decrease the stock of non-cited harmonised standards). Normy, na něž odkazy neexistují v Úředním věstníku EU, se týkají zejména oborů a sektorů zdravotnických prostředků, stavebnictví, železniční přepravy ale i EMC a dalších. Akční plán je vystaven Zde.