Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

01 c) i) Vydané normy

Na této stránce nabízíme orientační výběr vydaných norem ve vztahu k zájmům spotřebitelů a některé další informace k procesům technické normalizace, o vývoji norem v prioritních sektorech atp.

Statut a jednací řád technických normalizačních komisí při ÚNMZ je Zde .

Realizované úkoly technické normalizace po čtvrtletích:

Vydané normy

2018

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2018 -  Zde 

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2018 -  Zde 

Vydané normy - výběr - 1. čtvrtletí 2018 - Zde

2017

Vydané normy - výběr - 4. čtvrtletí 2017 - Zde

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2017 - Zde

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2017 - Zde

Vydané normy - výběr - 1. čtvrtletí 2017 - Zde

2016

Vydané normy - výběr - 4. čtvrtletí 2016 - Zde

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2016 - Zde

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2016 - Zde

Vydané normy - výběr - 1. čtvtrtletí 2016 - Zde

2015

Vydané normy - výběr - 4. čtvrtletí 2015 -  Zde

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2015 –  Zde

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2015 - Zde

Vydané normy - výběr - 1. čtvrtletí 2015 - Zde

2014

Vydané normy - výběr - 4. čtvrtletí 2014 - Zde

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2014 - Zde 

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2014 - Zde

Vydané normy - výběr - 1. čtvrtletí 2014 - Zde   

2013

Vydané normy - výběr - 4. čtvrtletí 2013 - Zde

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2013 - Zde

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2013 - Zde

Vydané normy - výběr - 1. čtvrtletí 2013 - Zde

2012

Vydané normy - výběr - 4. čtvrtletí 2012 - Zde

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2012 - Zde

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2012 - Zde

Vydané normy - výběr - 1. čtvrtletí 2012 - Zde

2011

Vydané normy - výběr - 4. čtvrtletí 2011 - Zde

Vydané normy - výběr - 3. čtvrtletí 2011 - Zde

Vydané normy - výběr - 2. čtvrtletí 2011 - Zde

Vydané normy - výběr - 1. čtvrtletí 2011 - Zde