Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

f) Reprezentace spotřebitelů v národních orgánech

Kabinet pro standardizaci spolupracuje s řadou odborníků v různých oborech výrobků a služeb ve vztahu ke standardizaci. Jejich jména zde neuvádíme  z důvodu ochrany osobních údajů.

V dalším uvádíme několik příkladů zastoupení zástupce Sdružení českých spotřebitelů/Kabientu pro standardizaci v některých poradních a pracovních orgánech ve vztahu ke standardizaci.

Komise pro technické překážky obchodu, MPO/ÚNMZ / Committee for Technical Barriers to Trade, Ministry of Industry and Trade / Czech Office for Standards, Metrology and Testing; Libor Dupal, člen, Member of the Committee

Rada kvality ČR, MPO / National Council of Quality, Ministry of Industry and Trade;  Libor Dupal, člen RK za spotřebitele / Member of the Council on behalf of consumers

Řídicí výbor Programu Česká kvalita, MPO / Steering Committee (SC) of the National Programme Czech Quality under the National Council of Quality, Ministry of Industry and Trade; Libor Dupal, předseda ŘV / Chair of the SC

Odborná sekce RK ČR Kvalita v ochraně spotřebitele, (OS) MPO /Expertise Section under National Council of Quality - Quality in Consumer Protection, Ministry of Industry and Trade; Libor Dupal, předseda OS / Chair of the section

Rada pro akreditaci, ČIA /Accreditation Board, Czech Accreditation Institute; Libor Dupal, člen RA za spotřebitele / Member of the Board for consumers

Koordinační skupina pro bezpečnost potravin, MZe / Coordinative Group at Ministry of Agriculture for Foodstufs Safety, Libor Dupal, člen KSBP / Member of the body

Pracovní skupina - Potraviny a spotřebitelé, Česká technologická platforma pro potraviny / Working Group for Foodstuffs and Consumers under the Czech Technology Platform for Foodstuffs; Libor Dupal, předseda skupiny / Chair of the WG

Řídicí výbor - Česká technologická platforma pro potraviny / the Czech Technology Platform for Foodstuffs - Steering Commitee; Libor Dupal, člen / Member of the Committee