Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

NAŠE koncepce zapojení spotřebitelů

Kabinet pro standardizaci a Sdružení českých spotřebitelů na počátku roku 2017 zpracovaly a s partnery projednaly novou KONCEPCI PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ DO TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017–2021. Komunikujeme ji jako KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ... nejen slovy! Vystavena je Zde. Ve stručnější podobě byla zpracována do formy dvojjazyčného letáku (Zde) vydaného tiskem.