Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Zapojení spotřebitelů do normalizace - plánování

Proces zapojení spotřebitelů je – a musí být - na jedné straně velmi flexibilní, neboť normalizační život přináší mnoho nahodilých situací a doznává nenadálého vývoje. V principu jsou ovšem regulace i normalizace velmi organizované činnosti a probíhají na základě i dlouhodobých plánů. I zapojení spotřebitelů proto vyžaduje plánování. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci mají k tomu vytvořen střednědobý plán priorit (národní program pro zapojení do technické normalizace), Aktuálně je platný náš plán z r. 2016, vystavený - Aktual-plan-2016-ad-cj-aj-3.pdf.

Sledujeme programy a plány našich partnerů, přihlížíme k nim při sestavování našich plánů - viz výše, resp. se podílíme na jejich tvorbě. Platí to zejména pro ANEC - k tomu více Zde, či pro ISO COPOLCO (Zde). 

Na stránce ANEC naleznete i informace k ročnímu plánu Evropské komise na normalizaci či roční programy evropských normalizačních organizací.

Na koncepční dokumenty k evropské normalizaci odkazujeme na naše stránky Zde.