Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Politiky, koncepce obecně

V roce 2021 zveřejnila EK dokument nazvaný ROADMAP FOR THE STANDARDISATION STRATEGY. Naznačuje směry a témata pro další rozvoj evropské normalizace - Zde. Postoj k dokumentu zpracovaly CEN/CLC, ANEC a jistě i další instituce, jejichž podklady se nám ale do ruky nedostaly. Zveřejnit můžeme pouze postoj Kabinetu pro standardizaci Zde, na jiné podklady nemáme ke zveřejnění právo. 

V dalším rekapitulujeme nedávnou minulost:

V roce 2016 přišla Evropská komise s iniciativou, která má posílit spolupráci zainteresovaných stran v normalizaci v návaznosti na normalizační balíček z r. 2012. Odkazujeme na sekci na těchto stránkách Zde

Důležité jsou strategické dokumenty, které se objevily na přelomu let 2015 a 2016 a které mohou ovlivnit funkci vnitřního trhu na příští roky.  

Za prvé se jedná o analýzu Consumer Protection – Straight Ahead - Zde. Dokument připravily služby Evropského parlamentu s cílem zpracovat přehled spotřebitelských politik, včetně pravomocí EU či definování pojmu spotřebitele.  

V říjnu 2015 vydala EK další za svých dokumentů k podpoře rozvoje vnitřního trhu - Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business. Výstup zapojení spotřebitelů: Sdružení českých spotřebitelů spolupracovalo na stanovisku ANEC Zde. K tématu více Zde.

Pro vývoj evropské normalizace je zásadní vytvoření legislativního i strategického rámce (schváleno 2011 a 2012). K věci podrobněji informujeme Zde.

Pro globální normalizační procesy má význam strategie ISO přijatá pro roky 2016-20. V a.j. je k dispozici Zde, české znění Zde. ÚNMZ zajistil grafické zpracování překladu dle originálu ISO - je k dispozici Zde