Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Právní rámec k obecné bezpečnosti výrobků

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci jsou zapojeny do připomínkového procesu vývoje nových evropských předpisů které mají významně upravit a doplnit dosavadní právní rámec pro bezpečnost výrobků a dozor nad trhem.

Po několik let byl vývoj na nových předpisech pozastaven. V r. 2017 se téma oživilo, když v prosinci EK zveřejnila návrhy dvou nařízení - o vzájemném uznávání (Zde) a o dodržování a vymáhání harmonizačních předpisů (Zde).

Konkrétní základní informace k platné regulaci v EU Zde, v ČR Zde.