Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

b) Normy pro bezpečnost výrobků, zapojení spotřebitelů

 

Na evropské úrovni (CEN, CENELEC) i na úrovni mezinárodní (ISO, IEC) existuje řada norem, pokynů a jiných normativních (normalizačních) dokumentů, které upravují tvorbu norem z hlediska bezpečnosti výrobků, bezpečnost výrobků samých na trhu a postupy zainteresovaných stran (výroba, obchod aj.) k zajištění bezpečnosti výrobků. MNohé mají přímý vliv na ochranu ohlednění zájmů spotřebitelů, či i zvláště zranitelsných spotřebitelů.

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci jsou zapojeny do procesů jejich tvorby, revizí i do různých forem podpory jejich širokého využívání.

Vývoj v roce 2017 (zpracováno s podporou ÚNMZ (RPTN) - Zde.

Vývoj v roce 2016 (zpracováno s podporou projektu FP švýcarsko-české spolupráce) - Zde.

Vývoj v roce 2015 (zpracováno s podporou projektu FP švýcarsko-české spolupráce) - Zde.

Vývoj v roce 2014 (zpracováno s podporou projektu FP švýcarsko-české spolupráce) - Zde.