Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

c) Chemická rizika pro spotřebitele a jejich omezování, nanotechnologie

Naše civilizace je chemickými látkami hodně zatížena. Používání chemických látek je naprostou nezbytností a je součástí moderních technologií. Spotřebitelé však nesmějí rezignovat na opatrnost a na nezbytnou regulaci jejich používání.

Tématu se věnuje usilovně ANEC - např. Zde a vývoj sledují i experti SČS a Kabinetu. 

V roce 2016 provádí EK kontrolu legislativy chemických látek (kromě REACH). Rozsah kontroly se vztahuje též na označení nebezpečnosti, na klasifikaci, na označování a balení a na řízení rizik.. Informace k tomuto průzkumu a kontrole s možností zapojení se jsou k dispozici Zde. SČS spolupracovalo na vyhodnocení s ANEC. Společný výstup ANEC a BEUC dáváme k dispozici Zde.

Vývoj roku 2015 ve stručnosti popisujeme Zde. Upozorňujeme např. na mimořádně zajímavou rakouskou studii zaměřenou na chemická rizika - nábytek (včetně matrací), hygienické výrobky, papírové výrobky, kožené výrobky a měkčené plastické výrobky. Další informace se týkají bezpečnosti při praní, anebo regulace plastových tašek.

Vývoj roku 2014 ve stručnosti popisujeme Zde