Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Hračky obecně, spojená rizika

Problematika výrobků pro děti je z hlediska zajištění a ověřování bezpečnosti složitá. Překvapivě (možná), zdaleka ne vždy jsou tyto výrobky předmětem přímé, sektorové regulace. To ovšem neznamená, že je v této oblasti chaos a anarchie. Existuje tzv. směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a množství technických norem, přijímaných na evropské úrovni.

Podobně jako v případě hraček, není reálné zde popisovat komplexně problematiku vývoje předpisů a norem. Budeme pouze namátkou upozorňovat na některé konkrétní příklady spolupráce či na nástroje, které podporují a zlepšují možnosti zapojení spotřebitelů do normalizace. 

Důležitou, ba zcela nezbytnou součástí funkce trhu je dozor nad trhem, o to více ve vztahu ke výrobkům a službám určených pro děti. Jeho funkce je podpořena společnými akcemi dozorových orgánů členských států (PROSAFE). Podrobnou analýzu za rok 2014, připravenou v rámci minulého dotovaného projektu (FP) přikládáme - Zde. Zatímco oblečení pro děti je bezpečnější, než byla zjištění v minulých letech, s "vysokými židlemi" pro děti může být značný bezpečnostní problém.

Z aktivit roku 2016 zdůrazňujeme zpracování stanoviska k limitům chemických látek, zejména formaldehydu ve výrobcích pro děti, zejména hračkách - Zde, spolu s prezentací experta ANEC k tématu - Zde.

Projekt SAMNIC - webové stránky on-line (2014-16): ANEC je jedním z pěti členů konsorcia, které obdrželo finanční prostředky v rámci programu Erasmus na projekt školení o "Posouzení a řízení bezpečnosti pro nové a inovativní výrobky pro děti (SAMNIC)". Základní informace Zde. Projekt SAMNIC končí 31. srpna 2016. Hlavním cílem projektu SAMNIC je rozvoj inovativního nástroje zvaného MOOC, který má poskytovat školení o bezpečnosti dětských výrobků. MOOC bude dostupný online, bez jakýchkoliv omezení. Na webových stránkách - Zde, je vyvinutý on-line kurz k dispozici pro uživatele ve španělštině, angličtině, francouzštině, italštině a češtině. Kromě tréninku bude MOOC sloužit také jako interaktivní fórum, které usnadní výměnu zkušeností a správné praxe v oblasti vzdělávání.