Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Chemická rizika - bezpečnost výrobků pro děti

Chemická rizika jsou ve vztahu k bezpečnému používání výrobků pro děti, či výrobků, se kterými děti přicházejí do styku, nejzáludnější. Nejsou viditelné, pro laika jsou nepředvídatelná.

Z aktivit roku 2016 zdůrazňujeme zpracování stanoviska k limitům chemických látek, zejména formaldehydu ve výrobcích pro děti, zejména hračkách - Zde, spolu s prezentací experta ANEC k tématu - Zde.